údaje o firme


DOOD, s.r.o.
Sládkovičova 4261, 034 01 Ružomberok
IČO: 44 180 772 , DIČ: 20 22 61 85 98
IČ DPH:  SK 20 22 61 85 98

Výpis z obchodného registra.               Prepravný poriadok.

telefónne kontakty


Mobil:


VDL Futura:
BOVA:
Tel.:
Fax:
e-mail:
web:

+421 905 970 100
+421 905 539 014
+421 905 895 826
+421 917 252 505
+421 905 416 914
+421 44 436 3572, 3580, 3582
+421 44 436 6328, 6223, 6273
info@doodbus.sk
www.doodbus.sk